La Cova dels Gats (Alzira, València) i altres jaciments eneolítics valencians

Vitrina 51
La Cova dels Gats (Alzira, Ribera Alta) es situa en la Barraca d’Aigües Vives, en uns estreps que delimiten al NO el Pla del Gall. Julio Escandell localitzà uns soterraments eneolítics i durant una visita per part del grup12 d’Alzira es va recuperar un vas campaniforme complet i fragments d’un altre. Finalment, el Servei d'Investigació Prehistòrica de València realitzà una sèrie de prospeccions durant les quals es recuperà un fragment cranial i dents humanes, així com un punxó d’ós i fragments de ceràmica. El conjunt pot datar-se al voltant del III mil·lenni i primer quart del II mil·lenni aC.
Back to top