Les ferramentes per al treball del metall

Vitrina 57
La metal·lurgia és el resultat d’un lent procés desenvolupat durant mil·lennis. El procés metal·lúrgic comprèn tres fases:
-L’obtenció del mineral.
-La transformació del mineral en metall utilitzant forns per reduir les impureses.
-La fabricació d’objectes fundint els lingots dipositats en gresols. El metall fos es cola en motlles i una vegada gelat s’extrau la peça.
Els poblats valencians veuran matisada la importància de la metal·lúrgia davant de la pobra presència de minerals a la zona. No obstant això, els metalls seran incorporats  promptament a partir de l’àrea meridional argàrica i del focus dels poblats de l’Alcoià.
Back to top