Aliments emmagatzemats i cuina en Los Villares (Caudete de las Fuentes, València)

Vitrina 85
El magatzematge de productes en els espais domèstics ibèrics assegurava tant el manteniment quotidià com la reserva d’aliments per a èpoques d’escassetat o males collites. Estos recipients emmagatzemen tant sòlids com líquids. Els recipients de cuina tenen pastes poc depurades aptes per a la seua exposició al foc. Les olles que ací s’exposen van ser utilitzades per a bullir aliments com a base de la dieta alimentària ibèrica, encara que altres pràctiques culinàries com els torrats també van haver de jugar un important paper.
Back to top